Drift av en golfbana

När man spelar på en välskött golfbana uppskattar man driftpersonalens ansträngningar utan att man riktigt inser det. Allt ser ut som det ska och allt fungerar som det ska. Först när man upplever en bana med dåligt underhåll, förstår man vilket jobb det är med driften av en golfbana. En så stor del av underhållet handlar ju om att se efter olika typer av växtlighet, vilket till sin natur är ett evighetsjobb. Gräs, ogräs, blommor, träd och vattenväxter gror och växer oavbrutet under hela spelsäsongen. Att sköta driften av en golfbana handlar således till stor del om planering. Arbetet måste till att börja med schemaläggas i enlighet med banans behov och dessa är inte helt förutsebara. Därtill får underhållsarbetet inte organiseras på ett sätt som stör spelet på banan. Att hålla en golfbana gott trim innebär alltså en hel del pusslande. Dessutom kräver arbetet kompetenta och noggranna arbetare. Det är ju praktiskt taget trädgårdsmästarsysslor det handlar om.

Ett diskret men uppskattat slit

Vi golfare har alltså stor anledning att skänka banarbetarna en tacksamhetens tanke. Vad vore ett parti golf om fairway såg ut som ruffen? Om träd, buskar och rabatter blev alldeles för vildvuxna skulle atmosfären på banan gå förlorad. Igenväxta vattenhinder och bunkrar fulla av löv, jord och annat skräp skulle förta det mesta av greenfeens värde. Med detta sagt kräver de flesta av oss inte särskilt mycket av en bana. Så länge den är ren, snygg och spelbar är vi i regel nöjda. Det är få förunnat att kunna ha en alltför krävande inställning till golfandet. Vi måste hålla naturligtvis hålla till godo med det som finns i vår omgivning och golfbanor växer inte direkt på träd. Dessutom är inte bara medlemskap dyra, greenfees kostar en del de också. Att resa runt bara för att kunna spela på det bästa som golfmarknaden erbjuder hör alltså knappast till vanligheterna. Men visst finns det golfare som får njuta på det sättet. Många professionella idrottare som fallit för golfen som fritidsintresse kostar på sig härliga upplevelser. Till exempel baseballproffset John Smoltz som spelade på de bästa banorna under ett års bortamatcher. Inte mindre än 73 av de 100 bästa banorna hann han med.

Ett hedervärt arbete i trevlig miljö

Eftersom golfen är en så säsongsbetonad sport är många uppgifter på golfbanor sommarjobb. Naturligtvis finns det underhållsarbete att göra också under höst, vinter och vår, men merparten av arbetsbördan infaller under sommarens spelsäsong. Flest Lediga jobb på en golfklubb hittar du med andra ord under våren, när arbetet planeras och tjänsterna börjar tillsättas. Oavsett om du vill ha ett sommarjobb eller en fast anställning, erbjuder arbetet med att underhålla en golfbana ett rörligt och ombytligt jobb ute i friska luften. Om du tycker om att röra på dig, vill slippa sitta inne på sommaren och få sköta om en plats som skänker många människor stor glädje, är jobbet som greenkeeper något du bör överväga. På många sätt är denna typ av arbete lika eller mer uppskattat av allmänheten än till exempel skötseln av en park. Du får sätta redskapen i jorden med full insikt om hur praktiskt viktigt ditt arbete är för de som använder banan. Det är inte många jobb som kan erbjuda den typen av ersättning.